آدرس شعبه مرکزی:فارس-شیراز-میدان سفر-خیابان سفر-پلاک 133 کد پستی:7145758468

تلفن ثابت شعبه مرکزی:07137315958

آدرس شعبه دوم:استان فارس . شهرستان داراب . بلوار قائم. کوچه شهید سهیلی . دفتر ترمیم مو ویتا کد پستی: 7481734555

6 – 53564045 – 071